Do nauki latania na paralotni mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 lat lub ukończą 16 lat w roku, w którym rozpoczynają szkolenie i mają pisemną zgodę rodziców
 • albo opiekunów prawnych;
 • ukończyły szkołę podstawową,
 • ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala wykonywać loty na paralotniach;
 • posiadają odzież nie krępującą ruchów oraz obuwie powyżej kostki, dobrze chroniące staw skokowy.

Wszystkie etapy szkolenia oraz szkolenia dodatkowe kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu, które uprawnia do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie lotów na paralotniach, a co za tym idzie zdobywania wyższych kwalifikacji.

Loty wstępne zapoznawcze.

Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startu i lądowania oraz samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot – uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi , w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania.

Trening umiejętności pilotażowych.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot – uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów. Po ukończeniu tego etapu szkolenia jest wydawane skierowanie na egzamin przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego , uprawniające do samodzielnego latania.

Żagiel i Termika.

Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych, oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie. . Pilot – uczeń po zakończeniu tego etapu musi posiadać: nalot min. 6 godzin 3 loty żaglowe w czasie nie krótszym niż 30 min. każdy, loty termiczne w czasie nie krótszym niż 40 min. Każdy, powinien umieć wylądować w obszarze o wymiarach 30 na 30 metrów, przygotować i skontrolować sprzęt przed startem, umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe, przygotować lot pod względem meteorologicznym, nawigacyjnym, operacyjnym.

 • „H” Uprawnia pilota paralotniowego do startów z użyciem wyciągarki,
 • „PPG” Uprawnia pilota paralotniowego do latania z napędem,
 • „CP” Uprawnia pilota paralotniowego do lotów z pasażerem,
 • „PPGG” Uprawnienia pilota paralotniowego do lotów na motoparalotniach,
 • Uprawnienia do obsługi wyciągarki,
 • Uprawnienia do kierowania startami holowanym

Cennik szkoleń

Szkolenie podstawowe „ETAP I” (wraz z uprawnieniami H)

1550 PLN

Szkolenie doskonalące „ETAP II”

1250 PLN

Wyjazd termiczno – żaglowy (do IPPI – 4) sprzęt własny – wyjazd zagraniczny(7-8 dni)

  .

2300 PLN

Szkolenie do lotów za wyciągarką „H”

750 PLN

Szkolenie do wykonywania lotów na motoparalotni PPGG(trajka) 450PLN/1godz.

Szkolenie do wykonywania lotów na paralotni z napędem PPG (sprzęt własny)‏

1400 PLN

Szkolenie do wykonywania lotów z pasażerem CP(tandem)

1800 PLN

Szkolenie operatora wyciągarki

700 PLN

Szkolenie kierownika startu holowanego

550 PLN

Wypożyczenie sprzętu – komplet / 1 lot

30 PLN

Opieka instruktorska dla osób posiadających ŚKPP bez IPPI-IV
(sprzęt własny) – w trakcie wyjazdu zagranicznego.

250 PLN/dzień

Opieka instruktorska indywidualna

do uzgodnienia

Podane terminy szkoleń zawierają cyklicznie rozpoczynające się szkolenia podstawowe Etap I i planowane wyjazdy zagraniczne . Szkolenia doskonalące – II Etap mogą być kontynuowane po I Etapie lub ustalane są indywidualnie.

Terminy szkoleń paralotniowych na rok 2021:

 
 

Terminy szkoleń i wyjazdów mogą ulec zmianie. Przypominamy, że wyjazdy termiczno – żaglowe odbywają się po zdaniu egzaminu i uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji.

Ważne ! – warunkiem odbycia się kursu jest uczestnictwo min 3 osób w grupie.

ZAPRASZAMY!