Do nauki latania na paralotni mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 lat lub ukończą 16 lat w roku, w którym rozpoczynają szkolenie i mają pisemną zgodę rodziców
 • albo opiekunów prawnych;
 • ukończyły szkołę podstawową,
 • ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala wykonywać loty na paralotniach;
 • posiadają odzież nie krępującą ruchów oraz obuwie powyżej kostki, dobrze chroniące staw skokowy.

Wszystkie etapy szkolenia oraz szkolenia dodatkowe kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu, które uprawnia do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie lotów na paralotniach i zdobywania wyższych kwalifikacji.

Loty wstępne zapoznawcze – Etap I

Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startu i lądowania oraz samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. „Pilot uczeń” po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi , w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. „Pilot uczeń” uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania.

Trening umiejętności pilotażowych – Etap II

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. „Pilot uczeń” po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. „Pilot uczeń” po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów. Po ukończeniu tego etapu szkolenia jest wydawane skierowanie na egzamin przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego , uprawniające do samodzielnego latania.

Żagiel i Termika – Szkolenie termiczno – żaglowe

Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych, oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie. . „Pilot uczeń” po zakończeniu tego etapu musi posiadać: nalot min. 6 godzin 3 loty żaglowe w czasie nie krótszym niż 30 min. każdy, loty termiczne w czasie nie krótszym niż 40 min. Każdy, powinien umieć wylądować w obszarze o wymiarach 30 na 30 metrów, przygotować i skontrolować sprzęt przed startem, umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe, przygotować lot pod względem meteorologicznym, nawigacyjnym, operacyjnym.

Uprawnienia dodatkowe

 • „H” Uprawnia pilota paralotniowego do startów z użyciem wyciągarki,
 • „PPG” Uprawnia pilota paralotniowego do latania z napędem,
 • „CP” Uprawnia pilota paralotniowego do lotów z pasażerem,
 • „PPGG” Uprawnienia pilota paralotniowego do lotów na motoparalotniach(trajka),
 • Uprawnienia do obsługi wyciągarki,
 • Uprawnienia do kierowania startami holowanym

Cennik szkoleń

 • Szkolenie podstawowe „ETAP I” (wraz z uprawnieniami H) – 1650zł
 • Szkolenie doskonalące „ETAP II” – 1350zł;
 • Wyjazd termiczno – żaglowy (do IPPI – 4) sprzęt własny – wyjazd zagraniczny(7-8 dni) – 2300zł
 • Szkolenie do lotów za wyciągarką „H” – 750zł
 • Szkolenie do wykonywania lotów na motoparalotni PPGG(trajka) – 450zł/godzina
 • Szkolenie do wykonywania lotów na paralotni z napędem PPG (sprzęt własny) – 1900zł
 • Szkolenie do wykonywania lotów z pasażerem CP(tandem) – 1800zł
 • Szkolenie indywidualne I etap, II etap, uprawnienia „H” – 5900zł
 • Szkolenie operatora wyciągarki – 800zł
 • Szkolenie Kierownika Startu holowanego – 550zł
 • Wypożyczenie sprzętu – komplet/1 lot – 50zł
 • Opieka instruktorska dla osób posiadających ŚKPP bez IPPI-IV
  (sprzęt własny) – w trakcie wyjazdu zagranicznego – 350zł
 • Opieka instruktorska indywidualna – do uzgodnienia

Podane terminy szkoleń zawierają cyklicznie rozpoczynające się szkolenia podstawowe Etap I i planowane wyjazdy zagraniczne . Szkolenia doskonalące – II Etap mogą być kontynuowane po I Etapie lub ustalane są indywidualnie.

Terminy szkoleń paralotniowych na rok 2021

11-19.09.2021 – Wyjazd za granicę(Francja, Włochy);
25-30.09.2021 – Szkolenie Etap I i II/Szkolenie PPG oraz PPGG;
30.10-14.10.2021 – Wyprawa paralotniowa po Europie;

Terminy szkoleń i wyjazdów mogą ulec zmianie. Przypominamy, że wyjazdy termiczno – żaglowe odbywają się po zdaniu egzaminu i uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji.

Ważne ! – warunkiem odbycia się kursu jest uczestnictwo min 3 osób w grupie.

ZAPRASZAMY!!!