3DL (3D Leading Edge)
Dodanie dodatkowego szwu do krawędzi natarcia wzdłuż osi pomaga w uzyskaniu kompaktowego profilu 3D i lepszym połączeniom z nowym układem panelu przedniego 3DP. Po zszyciu, orientacja wzoru tkaniny i umiejscowienie paneli są zaplanowane, tak aby uniknąć zagnieceń i ostatecznie uzyskać doskonały rozkład obciążenia. W wyniku tego profil skrzydła jest bardziej gładki, z korzyścią dla doskonałości i trwałości.
Zastosowanie tej innowacji w profilu jest kluczem do uzyskania idealnej formy od 2D do 3D.