ELS (EAR LOCK SYSTEM)
Zastosowanie „uszu” zapewnia umiarkowane umiarkowane opadanie o wartości około -3 do -4m/s. Zwiększa również kąt natarcia skrzydła, a także obciążenie pozostałej otwartej powierzchni. Po zastosowaniu uszu należy zauważyć, że prędkość względem ziemi zmniejszy się o 3 do 5km/h. Utrzymując tę technikę schodzenia, pilot musi nadal fizycznie utrzymać uszy. Zmniejsza to zdolność pilota do stosowania aktywnego pilotażu do skrzydła, a jedynym bezpiecznym środkiem kontroli kierunku jest użycie przeskładania ciężaru. Jeżeli uszy będą stosowane przez dłuższy czas, zmęczenie pilota może również stać się problemem. Podczas lotu tandemowego nawet pomoc aktywnego pasażera nie może w pełni złagodzić tych problemów. W trakcie lotu samodzielnego pilot stosując uszy, może zmniejszyć kąt natarcia i zwiększyć prędkość poziomą dzięki zastosowaniu speed systemu. Nie jest to opcja dla pilota tandemu trzymającego uszy konwencjonalnymi metodami, dostęp do trymerów jest oczywiście ograniczony. Problemy te zostały zauważone przez Niviuk’a i w rezultacie został opracowany EAR LOCK SYSTEM(ELS).
System blokady uszu jest standardowym wyposażeniem w skrzydłach tandemowych Niviuk’a. System zapewnia proste i skuteczne rozwiązanie dla pilota tandemu gdy konieczne jest szybkie wytracenie wysokości przy użyciu uszu.
ELS umożliwia pilotowi blokowanie i odblokowywanie uszu w razie potrzeby.
ELS daje pełną kontrolę pilotowi z założonymi uszami.
ELS pozwala pilotowi używać uszu tak długo, jak to konieczne, bez żadnego wysiłku fizycznego.
ELS pozwala pilotowi korzystać z trymerów bez obaw i ograniczeń.
ELS blokuje się w uszach i zapobiega przypadkowemu otwarciu.
ELS nadal pozwala na konwencjonalne zastosowanie uszu (jest to opcjonalne)
ELS można łatwo odinstalować bez wpływu na resztę sprzętu.
Uszy (ELS) WŁ. – Po prostu weź linkę do zakładania uszu i pociągnij ją w dół, aż węzeł przejdzie przez ELS (system zamka);
następnie przesuń nieco poziomo do przodu, blokując węzeł w rowku V.
Uszy (ELS) OFF – Aby zwolnić, pociągnij linię ucha w dół i zwolnij węzeł z rowka V. Następnie prowadź go pionowo w kierunku ELS
(Lock System)
Lepiej jest uwalniać uszy naprzemiennie. Aby wykonać uszy jako manewr zejścia w klasyczny sposób, weź zewnętrzną linkę rzędu A po obu stronach tak wysoko, jak to możliwe i pociągnij je w dół i na zewnątrz. Aby odpuścić, zwolnij linki, a skrzydło wróci do
normalnego stanu lotu bez pomocy. Gdyby uszy zostały w ppozycji zaciągniętej należy stopniowo zahamować najpiew po jednej, a
następnie po drugiej stronie. Zalecane jest asymetryczne odpuszczanie w celu uniknięcia obniżenia kąta natarcia, szczególnie w pobliżu ziemi lub w warunkach turbulencji.