RSD (Radial Sliced ​​Diagonal)
Technologia RSD (Radial Sliced ​​Diagonal) to całkowita rekonstrukcja wewnętrznej struktury skrzydła. Ta nowa konstrukcja oparta jest na indywidualnych panelach ukośnych rozmieszczonych w formie promieniowej, które znacznie zwiększają efektywność
konstrukcji wewnętrznej. Każda z obecnych przekątnych została podzielona na trzy niezależne paski o różnych kątach roboczych. Dlatego możliwe jest zoptymalizowanie orientacji pasów w kierunku wewnętrznego naciągu punktów mocowania i zmniejszenie odkształcenia powierzchni skrzydła,co jest spowodowane obciążeniami przeciwnymi do osi roboczych tkaniny. Odczucia podczas lotu znacznie się poprawią dzięki redukcji bezwładności i odkształceń skrzydła, a także dzięki temu, że masa całkowita skrzydła jest znacznie mniejsza.
Na zdjęciach przykładowy rozkład obciążenia w locie:

  1. konwencjonalne przekątne;
  2. promieniowe przekątne;