SLE (Structured Leading Edge)
SLE zapewnia nie tylko większą sztywność i stabilność wzdłuż krawędzi natarcia, ale także umożliwia pełną elastyczność wzdłuż pionowej i poziomej osi każdej pojedynczej komory. SLE zapewnia łatwość startu i wysokie bezpieczeństwo w powietrzu nawet podczas turbulencji i lotu z użyciem speed systemu.
W systemie SLE nie ma już potrzeby stosowania dużych ilości materiału z mylaru, aby uzyskać wzmocnienie krawędzi natarcia. Ta redukcja materiału zmniejszyła ciężar samej krawędzi natarcia, a wynikiem jest precyzyjna kontrola podczas startu i ground handlingu. SLE pomaga także zapobiegać odkształceniu mylarów prowadzących, dlatego też z pewnością wydłuży żywotność i poprawi doskonałość skrzydła.
Oprócz SLE pracujemy nad nową geometrią i układem wzmocnień struktury wewnętrznej. Nowa wewnętrzna struktura zapewnia niesamowitą stabilność w turbulentnym powietrzu.