Świadczymy usługi w zakresie przeglądów i napraw sprzętu paralotniowego. Jesteśmy podmiotem zarejestrowanym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wykonujemy serwis w dwóch podstawowych zakresach: przeglądu paralotni oraz kontroli i przekładania spadochronów, czyli tzw. „zapasów”. Dokonujemy także napraw, w których nie istnieje konieczność ingerencji w strukturę.

Poniżej kilka informacji na temat w/w usług.

SERWIS I PRZEGLĄD PARALOTNI

 1. Identyfikacja skrzydła – kontrola tabliczki znamionowej, dokumentacji;
 2. Badanie przewiewności tkaniny powierzchni górnej oraz dolnej – za pomocą porozymetru – podstawowy parametr informujący o stanie paralotni;
 3. Badanie wytrzymałości tkaniny – przy użyciu betsometru – fizyczna trwałość tkaniny na rozerwanie;
 4. Badanie wytrzymałości szwów – również korzystamy z betsometru – podobnie jak w przypadku tkaniny, mamy do czynienia z fizyczną trwałością szwów;
 5. Ocena stanu linek – ich wygląd zarówno wizualny jak i ewentualne zmiany wewnętrzne świadczące o możliwości uszkodzenia rdzenia;
 6. Ocena taśm – stan szycia, speed systemu, deltek, ewentualnych uszkodzeń;
 7. Kontrola symetryczności olinowania;
 8. Kontrola podczepień – tzw. tasiemek;
 9. Sprawdzenie stanu wewnętrznego profilu – żeber i V-wsparć;
 10. Pomiar długości linek i ewentualne ich trymowanie – porównanie danych z technicznymi od producenta;
 11. Określenie wytrzymałości linek – za pomocą urządzenia zrywającego, najczęściej wybiera się linki o różnej wytrzymałości fabrycznej;
 12. Naprawa niewielkich uszkodzeń – wszelkiego rodzaju małe rozdarcia, czy dziurki, za pomocą specjalnej tkaniny samoprzylepnej;

 

SERWIS I PRZEKŁADANIE SPADOCHRONÓW ZAPASOWYCH

 1. Identyfikacja – tabliczka znamionowa, numer seryjny, rok produkcji, resurs;
 2. Sprawdzenie systemu – czasza, linki, taśma, ich stan;
 3. Wietrzenie – rozłożenie i podwieszenie na co najmniej 24 godziny;
 4. Złożenie zgodne z instrukcją producenta;
 5. Montaż w uprzęży;

 

WAŻNE INFORMACJE

„Zapas” najlepiej dostarczyć razem z uprzężą bez wcześniejszego demontażu. Czas potrzebny na przygotowanie kompletu do użycia to co najmniej 3 doby(samo wietrzenie to minimum 24 godziny).

Przy dostarczaniu paralotni do przeglądu należy ściśle określić zakres czynności do wykonania.